Image Alt

Algemene informatie

 

De Voshaar is 2015 gestart met een eigen MBO Sport & Bewegen opleiding;
Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding.
De opleiding functioneert zelfstandig en is dus niet gekoppeld aan een ROC of een andere onderwijsinstelling.

 

De opleiding is voltijd (BOL) en studenten hebben recht op studiefinanciering/studielening en een OV jaarkaart.
Men kan afstuderen op MBO niveau 3 (Sport en bewegingsleider, crebo nummer 25415) of MBO niveau 4 (Coördinator sportinstructie, trainingen en coaching, crebo nummer 25414).
Informatie betreffende studiefinanciering kan men vinden op:
Studie Financiering DUO
De minimumleeftijd voor deze opleiding is 18 jaar (peildatum: 31 december van het 1e studiejaar).

 

Vanaf dag één van de opleiding zijn we gericht bezig met het opleiden van Buitensportinstructeurs en Gidsen.

Schrijf je nu in en vraag een intakegesprek aan.
Download het: Aanmeldingsformulier MBO

Er worden maximaal 20 nieuwe studenten toegelaten in het 1e studiejaar.

Voor vrijblijvende informatie kan men contact met ons opnemen.

Download : 2021 Informatie gids

Voor de ‘complete’ indeling van de verschillende leerjaren en specialisaties verwijs ik naar het menu bovenaan de site.

Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding heeft geen financiële steun van de overheid.

Kosten:
– Exclusief eventuele externe examens (deze zijn facultatief), persoonlijke (reis) verzekering, reis- en verblijfskosten.

Tarieven

1e jaar: € 4100,-

2e jaar specialisatie Outdoor: € 3600,-
2e jaar specialisatie Wilderness:  € 3300,-
2e jaar specialisatie Outdoor-Wilderness  € 4200,-

3e jaar specialisatie Outdoor Guide: € 3100,-
3e jaar Specialisatie Wilderness Guide: € 3600,-
3e jaar Specialisatie Outdoor Guide – Wilderness Guide:  € 4000,-

Betalingsregeling:
1e leerjaar € 1000,- bij inschrijving 50%  van het resterende bedrag voor 1 september Het resterende bedrag voor 31 december

2e leerjaar 4 termijnen van 25% van het totaalbedrag gedurende het studiejaar.
1e termijn: Voor 1 september
2e termijn: Voor 1 november
3e Termijn: Voor 1 januari
4e termijn: Voor 1 maart

3e leerjaar 4 termijnen van 25% van het totaalbedrag gedurende het studiejaar.
1e termijn: Voor 1 september
2e termijn: Voor 1 november
3e Termijn: Voor 1 januari
4e termijn: Voor 1 maart

Indien men niveau 3 heeft afgerond en wil doorstromen naar niveau 4, volgt een nieuwe inschrijving waaraan extra kosten zijn verbonden, deze kosten zijn € 500,-.
Men kan dan direct doorstromen naar het 3e leerjaar.
Indien men voor niveau 4 heeft ingeschreven, en het blijkt gedurende de opleiding dat de deelnemer op niveau 3 wil afronden in plaats van niveau 4, moet men zich inschrijven voor het examen niveau 3.  Hiervoor zijn de kosten € 250,-
Voor beide gevallen geldt : Alleen mogelijk indien deze opleiding of specialisatie ook daadwerkelijk op het rooster staat. Overstappen van niveau 4 naar niveau 3 moet voor 31 december van het tweede studiejaar aangegeven worden.

Iedere deelnemer is verplicht een ‘basis sportmedisch onderzoek met rust ECG’ te laten doen voor de start van het 1e studiejaar. Deze ‘sportkeuring’ kan men laten uitvoeren bij Sporthomed in Enschede of Eibergen. Dit onderzoek is voor eigen rekening, maar wordt vaak vergoed door de eigen verzekering.

Voor iedere specialisatie is er een lijst met verplichte persoonlijke materialen. Deze lijst kan men vinden bij de desbetreffende specialisatie.
Vaak kan men de verschillende materialen bij verschillende specialisaties (en meerdere jaren) gebruiken. Er zijn een groot assortiment materialen, met korting, bij de Voshaar te koop.
Ook een globale inschatting van extra kosten (bij met name de trainingen in het buitenland) kan men vinden bij de desbetreffende specialisatie.

Overnachtingen: Tijdens de lesdagen kan men kamperen op de Voshaar. Dit geldt ook voor de avond van te voren.

Voshaar MBO SB Outdoorsports & Guiding  biedt aan topsporters faciliteiten om topsport en studie te combineren. Om in aanmerking te komen voor de topsportregeling moet de student voldoen aan de geldende criteria of een individuele beoordeling aanvragen.
Topsportregeling

Een mbo-opleiding bestaat een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

Keuzedelen worden aangegeven op je diploma, certificeerbare eenheden niet.

Uren keuzedelen Niveau 3: 240 uur per keuzedeel.
Verplicht 3 keuzedelen, 720 uur in 2 jaar.
Uren keuzedelen Niveau 4: 240 uur
Verplicht 4 keuzedelen, 960 uur in 3 jaar.

Keuzedelen

Certificeerbare eenheden

Een certificeerbare eenheid is een Extern- of Voshaar certificaat met arbeidsmarktrelevantie.
Door het voldoende afronden van een bepaald onderdeel kan men gedurende de opleiding meerdere Certificeerbare eenheden behalen.

Verzekering: De deelnemers zijn verplicht een sluitende reisverzekering af te sluiten. Kijk goed of de sporten die tijdens de opleiding behandeld worden gedekt zijn, ook binnen opleidingsverband.
Eerstejaars deelnemers hebben deze verzekering pas nodig na 31 december van het 1e studiejaar.

1e jaar

Allround Outdoor Instructor 750 lesuren en 300 uur stage (Niveau 3 en 4)
De vaste lesdagen zijn donderdag en vrijdag. Deze worden soms aangevuld met een woensdag (middag). Na een tijdsbestek van ongeveer 7 weken volgt een volledige lesweek.
Daarnaast zijn er specifieke trainingen in het buitenland, waaronder een lesweek in Frankrijk aan het eind van het schooljaar.

2e jaar

Specialisaties Outdoor en/of Wilderness, met een minimum van 650 lesuren en 400 uur stage (Niveau 3 en 4)
Lesdagen op woensdag, donderdag en/of vrijdag. Daarnaast is het rooster afhankelijk van de specialisatie keuze, waarbij er ook lesdagen op andere dagen en in het weekend kunnen zijn.

Specialisatie Wildernis

 

Specialisatie Outdoor

 

3e jaar

Specialisatie Outdoor Guide en/of Wilderness Guide, met een minimum van 550 uur les en 500 uur stage (Niveau 4)
Lesdagen zijn afhankelijk van de specialisatiekeuze en zullen meestal vallen op woensdag, donderdag en/of vrijdag waarbij er ook lesdagen op andere dagen en in het weekend kunnen zijn.

Specialisatie Wilderness Guide

Specialisatie Outdoor Guide