Image Alt

2e jaar Outdoor-Wilderness

De combinatie Outdoor – Wilderness in het 2e jaar betekent dat alle vakken worden gevolgd die aangeboden worden in het 2e jaar.

Dit betekent dat er meer lesuren zijn en ook meer trainingen in het buitenland, vergeleken met ‘alleen’ Outdoor of ‘alleen’ Wilderness.
De stage uren zijn wel gelijk.

Er zijn een aantal vakken die bij beide specialisaties terugkomen en geen extra studiebelasting vormen.
Voor alle vakken verwijs ik naar de onderstaande pagina’s.

Outdoor 2e jaar
Wilderness 2e jaar